به اعتلای کشورمان معتقدیم

برگزاری برنامه پیاده روی ویژه کودکان در مؤسسه خیریه کهریزک

گزارش تصویری خبرنگار آبتاب، سیدکمال الدین میرعباسی، به تاریخ ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ از برگزاری برنامه پیاده روی و پیک نیک ویژه کودکان مرکز نیلوفر با حضور کارشناسان مربوطه و جمعی از کودکان؛ با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله فیزیکی.

     پایگاه خبری آبتاب (WWW.ABTAAB.IR):

 

 

 

 

Email
چاپ