به اعتلای کشورمان معتقدیم

جواب نسل‌های آینده را چه می دهید؟                     

     نویسنده: مهندس حسن اشرف گنجویی – کارشناس رسمی و محقق تأمین آب

 

بر اساس خبر منتشر شده از سوی پایگاه خبری پایا ۲۴، آقای علیزاده؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان گفته اند که رسانه‌ها نقش مهمی برای مطالبه گری و خروج مردم از بی تفاوتی بر عهده دارند. به گفته ایشان ۳۰۰ تا ۴۰۰ رسانه در حوزه‌های مختلف در استان کرمان فعالیت می‌کنند که نسبت به جمعیت استان و کشور، این امر جزو افتخارات رسانه‌ای استان کرمان محسوب می‌شود. امروز رسانه‌های قوی در استان کرمان داریم و در سال‌های اخیر شاهد رشد کیفی رسانه‌ها بوده ایم.

ایشان در ادامه افزوده اند که مردم کرمان مطالبه‌گر نیستند، در چنین فضایی رسانه‌ها نقش مهمی برای مطالبه گری و خروج مردم از این بی تفاوتی بر عهده دارند که این مطالبه‌گری جزو رسالت رسانه‌هاست و ابراز امیدواری کرده اند که رسانه‌ها کماکان این مطالبه گری را با انرژی بیشتری دنبال کنند؛ چراکه مطالبه رسانه، مطالبه مردم است.

     اما

در جمع بندی توان مطالبه گری و پیگری برای تحقق در پروسه یکساله گذشته، اثبات شد که تئوری مردم کرمان مطالبه گر نیستند، وجاهت قانونی و بعنوان پارامتری برای توجیه ماهیت اجتماعی مردم کرمان و نتیجه گیری برای عقب افتادگی استان مردود می‌باشد. ۲۶ساله بعنوان کارشناس مسئول و مطالبه گر امور آب از تمامی ارتباطات دانشگاهی ام کمک گرفته و تقریباً تمامی مسئولین استان مطلع و حتی راهکارهای تأمین آب اجرا شده را تحلیل و متناسب با نیاز استان رسانه ای نمودم. تا آنجا که  به فردی فهیم و دلسوز به نام حجت‌الاسلام والمسلمین حاج آقا مولا رسیدم، پس از یکسال ارزیابی و ثابت شدن علمی و کارشناسی مطالعاتم که مورد مطالبه گری جدی در جلسات مستند شده در دفتر کار مدیر کل بازرسی استان، مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای، رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمان، همراه با سایر کارشناسان مطالبه گر قرار گرفت، برای شکسته شدن و ناموفق شدن مطالبه گری در امر تأمین آب و امور مشابه برای حذف حاج آقای مولا برنامه ریزی و از پست دبیری ستاد امر به معروف و نهی از منکر اقدام نمودند.

من به جنابعالی پیشنهاد می کنم که نظریه مطالبه گر نبودن خود را اصلاح بفرمائید، که در هم شکسته شدن امور مطالبه گری در استان کرمان با دستهای پنهان و نامرعی و خنثی شدن تلاش‌های مردم کرمان در امر مطالبه گری، امروزه استان با تمامی امکانات و پتانسیلهای معادن، آب را به روز سیاه نشانده اند، تا بدینوسیله دین خود را در قبال مسئولیت شغلی در مقام مردم کرمان ادا نموده و خبرنگاران و محققین را متوجه شناسائی دستهای نامرعی و کوتاه نمودن آنها بفرمائید.

لازم به یادآوری است که از سال ۱۳۷۴ به صورتی کارشناسی و منطبق بر همه موازین علمی مسائل آب و خاک (قنوات، سدهای خاکی، انتقال آب، آبیاری تحت فشار، بندهای انحرافی، پخش سیلابها، آبخیزداری) استان را تحلیل، تشریح، و به مسئولین مستقیمم ،گزارش نمودم. اولین سدخاکی الگوئی کریم آباد ماهان با ارتفاع سی متر را شناسائی و اجرائی نمودم، با پی بردن به ناکارآمدیها ،بیش از دویست کار رسانه ای سازنده انجام دادم. مدیرکل محترم شما شنیدید؟ مطالبه گریم یعنی مطالبه گری مردمی چه تضادی با تأمین آب و به ویژه آب شرب  معضل امروزمان داشت؟ پس همه مطالبه گریها مردمی بودند، یعنی مردم استان کرمان مطالبه گرند، واکنش جنابعالی به عنوان متصدی حساسترین پست ارتقاء ویژگیهای استان و ایجاد روحیه همکاری، هماهنگی برای آینده کرمان بهتر با داشتن منابع آبی پایدار و ماندگار چه بوده است؟ علاوه بر کارشناس رسمی و محقق تأمین آب بودن برای پیشبرد امور آب و خاک خبرنگار شدم، ریزعلی خواجوئی هم شدم، چه دفاعی از مطالب رسانه ایم فرمودید؟ برای هر کدام از آنها اگه قرار بود مشاور بگیرید، اعتبارات چند ده میلیاردی باید می‌پرداختید، جواب نسل‌های آینده را چه می دهید؟                     

Email
چاپ
آخرین اخبار