به اعتلای کشورمان معتقدیم

دو دانشگاه ایران در بین صد دانشگاه برتر جهان

 به گزارش و به نقل از روابط عمومی و همکاری‌های علمی بین المللی مؤسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی ریاست ISC گفت که در بین ۵۳۹ دانشگاه که در این رتبه بندی حضور دارند، سهم جمهوری اسلامی ایران از دانشگاه‌های جوان و برتر دنیا ۳۷ دانشگاه بوده است. دو دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رتبه ۶۷ و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه ۷۲ دانشگاه‌های اول و دوم ایران و در بین صد دانشگاه برتر دنیا در این فهرست هستند.

وی افزود: “دیگر دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی، دانشگاه علوم پزشکی ایران (۱۱۱)، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه (۱۳۳)، دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد (۱۳۶)، دانشگاه صنعتی شیراز (۱۴۰)، دانشگاه کاشان (۱۴۸)، دانشگاه محقق اردبیلی (۱۵۷)، دانشگاه علوم پرشکی کاشان (۱۷۴)، دانشگاه کردستان (۱۸۹) دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (۱۹۱)، دانشگاه صنعتی سهند (۱۹۳)، دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی کرمان (۲۵۰-۲۰۱)، دانشگاه مراغه، دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، دانشگاه یاسوج (۳۰۰-۲۵۱) دانشگاه گیلان، دانشگاه لرستان، دانشگاه مازندران، دانشگاه شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی زنجان (۳۵۰-۳۰۱)، دانشگاه دامغان، دانشگاه رازی، دانشگاه سمنان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰۰-۳۵۱)، دانشگاه اراک، دانشگاه بیرجند، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان، دانشگاه شاهد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشگاه یزد (+۴۰۱) هستند.”
دانشگاه‌های پزشکی مازندران، پزشکی ارومیه، آزاد اسلامی نجف آباد، پزشکی کاشان، صنعتی سهند، مراغه، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، پزشکی زنجان، دامغان، خلیج فارس و علوم پزشکی سمنان برای اولین بار در این نظام رتبه بندی حضور یافته اند.
رئیس ISC گفت: “از سال ۲۰۱۲ که این رتبه بندی آغاز شد تا سال ۲۰۱۶، دانشگاه صنعتی شریف در این رتبه بندی حضور داشت و از سال ۲۰۱۷ به علت اینکه قدمت این دانشگاه از ۵۰ سال بیشتر شد در این رتبه بندی حضور ندارد. همچنین، دانشگاه‌های بزرگ کشور همچون دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران، دانشگاه شیراز و دیگر دانشگاه‌هایی که در دیگر رتبه بندی‌های تایمز حضور داشته اند، دارای قدمتی بیش از ۵۰ سال هستند و لذا نمی‌توانند در رتبه بندی دانشگاه‌های جوان حضور یابند. در رتبه بندی دانشگاه‌های جوان تایمز ۲۰۲۲، تعداد ۱۷۳ دانشگاه از ۱۹ کشور اسلامی حضور دارند که کشور‌های ترکیه و ایران به ترتیب با ۴۰ و ۳۷ دانشگاه به لحاظ تعداد دانشگاه‌های حاضر در رتبه بندی، رتبه اول و دوم را دارند و کشور مصر با ۱۷ دانشگاه در رتبه سوم قرار دارد.”
به لحاظ رتبه دانشگاهی نیز دانشگاه الفیصل عربستان سعودی (۳۶)، دانشگاه قطر (۴۳)، دانشگاه خلیفه امارات متحده عربی (۴۷) و دانشگاه علوم پزشکی کردستان ایران (۶۷) به ترتیب رتبه‌های اول تا چهارم را در بین کشور‌های اسلامی دارند. رئیس ISC در ادامه گفت: “رتبه بندی تایمز یکی از مشهورترین نظام‌های رتبه بندی بین المللی است که هر ساله دانشگاه‌های برتر دنیا را بر اساس ۱۳ شاخص عملکردی در قالب ۵ معیار کلی آموزش، پژوهش، استنادات، درآمد صنعتی و وجه بین المللی برای انجام مقایسه‌های جامع و متوازن مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می‌دهد.”

Email
چاپ
آخرین اخبار