به اعتلای کشورمان معتقدیم

واکسن‌ها برای امیکرون نیاز به بروزرسانی دارند

نهاد فنی سازمان جهانی بهداشت گفت: واکسن‌های کنونی کووید ۱۹ ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که در برابر سویه امیکرون و انواع بعدی ویروس کرونا مؤثر هستند.

به گزارش آبتاب و به نقل از رویترز، نهاد فنی سازمان جهانی بهداشت (WHO) گفت که واکسن‌های کنونی کووید-۱۹ ممکن است نیاز به بروزرسانی داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که در برابر سویه امیکرون و انواع بعدی ویروس کرونا مؤثر هستند. گروه فنی متشکل از کارشناسان مستقل گفته است که  تغییر در ترکیب واکسن را در نظر خواهند گرفت و تأکید کرد که واکسن‌ها باید در محافظت در برابر عفونت مؤثرتر باشند.

ترکیب واکسن‌های کووید-۱۹ کنونی ممکن است نیاز به به روز رسانی داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که واکسن‌های کووید-۱۹ همچنان سطوح محافظتی توصیه‌ شده توسط سازمان جهانی بهداشت در برابر ویروس اصلی کرونا و سویه‌های نگران کننده مانند امیکرون را دارند. واکسن‌های کووید-۱۹ باید پاسخ‌های ایمنی گسترده، قوی و طولانی‌مدت را به منظور کاهش نیاز به دزهای تقویت‌ کننده متوالی ایجاد کنند.

     منبع: فارس

 

Email
چاپ