به اعتلای کشورمان معتقدیم

آرتروسکوپی چیست؟

    نویسنده: دکتر حبیب رشادی – متخصص ارتوپدی

آرتروسکوپی یک وسیله جراحی است که متخصص ارتوپدی از آن برای دیدن داخل مفصل به جهت تشخیص یا درمان بیماری استفاده میکند.کلمه آرتروسکوپی به معنی دیدن داخل مفصل است. مهمترین قسمت یک آرتروسکوپ یک لوله فلزی تو خالی به اندازه تقریبی یک نی است.در یک انتهای این لوله فلزی یک دوربین فیلمبرداری بسیار دقیق قرار گرفته و در درون لوله تعداد زیادی عدسی وجود دارد.متخصص ارتوپدی از طریق یک شکاف چند میلیمتری این لوله را وارد فضای مفصلی کرده و سپس تصاویر تهیه شده توسط دوربیم به یک مانیتور با وضوح بالا منتقل میشود تا پزشک معالج بتواند تصاویر داخل مفصل را روی مانیتور ببیند. معمولاً درمان آرتروسکوپی به صورت جراحی سرپایی است به این منظور که بیماران مدت کوتاهی، معمولاً چند ساعت قبل از جراحی در بیمارستان بستری شده و بعد از آرتروسکوپی می تواند در همان روز از بیمارستان مرخص شود.

Email
چاپ