به اعتلای کشورمان معتقدیم

خیابان الهام اصغری در پاریس

به گزارش خبرنگار آبتاب، شهلا زنگنه، در پاریس کاغذی با طرح تابلوهای نام خیابان، بر دیوار چند خیابان چسبانده شده و روی آن نوشته: «خیابان الهام اصغری، شناگر ایرانی». الهام در سن ۲۶ سالگی با طی مسیر رفت و برگشت ۱۲ کیلومتری منطقه مرزگاه تا چیلک در ساحل شهر نوشهر در مدت ۵ ساعت حد نصاب جدیدی در رشته آب‌های آزاد ثبت کرد.

Email
چاپ
آخرین اخبار