به اعتلای کشورمان معتقدیم

من نجود هستم ده ساله، مطلقه

   نویسنده: دلفین مانوئی، نجود علی – مترجم: مریم تفضلی

   اینجا یمن است و نجود روایتگر داستان زندگی خود است در این سرزمین……..

دختری که با والدین، برادران و خواهرانش زندگی می کند. او عاشق قایم باشک بازی است و شکلات هم خیلی دوست دارد. از نقاشی کشیدن لذت می برد و با وجودی که دریا را تا کنون ندیده است ولی در رؤیاهایش خود را یک لاک پشت آبی می بیند. در غروب یک روز سرد و خاکستری سال ۲۰۰۸، لبخند نجود ناگهان تبدیل به اشک های تلخی می شود. پدرش به او گفت که باید با مردی ازدواج کند که سه برابر سن او را دارد. گویی تمام دنیا روی سرش خراب شد. مراسم ازدواج او در ظرف مدت چند روز برگزار شد و دخترک تصمیم گرفت تا تمام توانش را جمع کند و خود را از این سرنوشت شوم نجات دهد.

Email
چاپ