آرشيو مقالات

ایکتیوز چیست؟

بیماری فلس ماهی یا ایکتیوزیس، به بیماری های ژنتیکی گفته می شود که باعث خشک شدن و پوسته پوسته شدن غیرعادی پوست می شود. ...