آرشيو مقالات

رضایت جنسی

مهمترین موضوع در ارتباط جنسی، رضایت جنسی است؛ اینکه زوج بعد از ارتباط جنسی به آرامش و رضایت برسند. ...

زنان مهاجر و مشکلات آنان

در این مقاله قصد دارم به پدیده ی مهاجرت اجباری زنان بپردازم که امروزه به دلیل جنگ، ناامنی، کمبود امکانات آموزشی و بهداشتی، و تبعیضات فرهنگی و اجتماعی...