آرشيو مقالات

زباله های کثیف

معضل زباله یا به عبارت امروزی پسماند چند دهه ای است که به عنوان پدیده نامیمون نه تنها در شهرهای ما بلکه در روستاها هم تبدیل به مشکل بزرگی شده است....

نجات زمین

بشر بسیار به خود می بالد که توانسته است گام های اساسی در جهت پیشرفت و بهبود زندگی خویش بردارد....