آرشيو مقالات

ضرورت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست در توسعه فناوری بومی گیاهان تراریخته و محصولات GMO در سایه قانون ملی ایمنی زیستی

بی ثباتی ­های اقتصادی، اکولوژیک و اجتماعی بخصوص پدیده ناامنی غذایی از جمله خطراتی هستند که امنیت آینده جوامع بشری را تهدید می کنند ....

امنیت غذایی ایران در یک نگاه

16 اکتبر/24 مهر، روز جهانی غذا، فرصتی برای توجه به منابع تهیه غذا و ضرورت توجه به سلامت غذایی و جلوگیری از اسراف و حمایت از نیازمندان است....