آرشيو مقالات

اردوگاههای کار اجباری

اردوگاه مایدانِک و اردوگاه هایی مثل داخائو، بوخن والد، آشویتس، برگن-بلزن روایاتی هستند از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان...

نقض حقوق شهروندی

دکتر "مارگارت سینگر" متخصص روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: من بعد از مشاهده تعدادی از این قبیل برنامه ها و بعد از مصاحبه با کسانی که در انواع م...