آرشيو مقالات

نياز شهر به زنان براي احياي محله‌ها

فارغ از اين ذهنيت كليشه‌اي كه چه تعداد از كانديداهاي انتخابات شوراي شهر تهران را مردان تحصيلكرده با سوابق كاري مديريتي و اجرايي تشكيل داده‌اند، بي‌...