آرشيو مقالات

تصميمات خوب، اقدامات خوب

حوزه بهداشت دانشگاه گلستان، از ابتدای بارشهای سیل آسا در استان تا تاریخ 16 فروردین تمام توان خود را برای ارائه خدمات سلامت به مردم به کارگرفته و تا آ...

زنان جانباز بعد از جنگ هشت ساله

براساس آمار بنیاد شهید، زنانی که در بمباران ها، جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها مجروح شدند، پنج هزار و سیصد و هفتاد و پنج نفرند که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۵ نف...