آرشيو مقالات

اردوگاههای کار اجباری

اردوگاه مایدانِک و اردوگاه هایی مثل داخائو، بوخن والد، آشویتس، برگن-بلزن روایاتی هستند از سیاه‌ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده؛ روایتی از داستان...