آرشيو مقالات

نجات زمین

بشر بسیار به خود می بالد که توانسته است گام های اساسی در جهت پیشرفت و بهبود زندگی خویش بردارد....

نقض حقوق شهروندی

دکتر "مارگارت سینگر" متخصص روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا می گوید: من بعد از مشاهده تعدادی از این قبیل برنامه ها و بعد از مصاحبه با کسانی که در انواع م...