آرشيو مقالات

زنان سرپرست خانواده - تحقیقات نشان می دهند که احتمال اینکه مادران سرپرست خانواده در فقر زندگی کنند، بیش از پدران است.

نتایج مطالعات در دانشگاه «ایلینویز» نشان می دهند که زنان سرپرست خانواده به طور قابل توجهی درآمد کمتری نسبت به پدران دارند. حقوق پدران به ازای هر...

ماده مخدر شیشه

ماده شیمیایی "n- متیل- 1- فنیل پروپان -2- آمین" ، متامفتامین نامیده می شود که بطور مخفف به آن «مت» می¬گویند. ...

قاچاق اسلحه و مهمات

مبارزه با جرائم سازمان یافته و قاچاق سلاح گرم بسیار مهم است و نیاز است که سیستم کیفری و بخش های اجرای قانون بطور مؤثر وارد عمل شوند. ...

کودکان و خشونت

طبق گزارشی از سوی صندوق کودکان ملل متحد ( یونیسف)، سال 2014 میلادی؛ پردردترین و خشونت بارترین سال برای کودکان جهان نامیده شد. متاسفانه، در این سال می...