آرشيو مقالات

حکایت

دو برادر با هم در مزرعه خانوادگی كار می كردند....

درمان اسهال مسافرتی

مایع درمانی، اولین و مهمترین اقدام درمانی در اسهال مسافرتی جایگزینی مایع از دست رفته است که به شدت اسهال و کاهش حجم بستگی دارد....