آرشيو مقالات

ماده مخدر شیشه

ماده شیمیایی "n- متیل- 1- فنیل پروپان -2- آمین" ، متامفتامین نامیده می شود که بطور مخفف به آن «مت» می¬گویند. ...

قاچاق اسلحه و مهمات

مبارزه با جرائم سازمان یافته و قاچاق سلاح گرم بسیار مهم است و نیاز است که سیستم کیفری و بخش های اجرای قانون بطور مؤثر وارد عمل شوند. ...

کودکان و خشونت

طبق گزارشی از سوی صندوق کودکان ملل متحد ( یونیسف)، سال 2014 میلادی؛ پردردترین و خشونت بارترین سال برای کودکان جهان نامیده شد. متاسفانه، در این سال می...

آقام حسين (ع)

بانو صدیقه انجم شعاع یکی از هزاران زن دلاور ایرانی است که در راه دفاع از سرزمینش همراه با همسر رزمنده اش عازم مناطق جنگی شده است. ایران زمین به خود م...