آرشيو مقالات

زنان جانباز بعد از جنگ هشت ساله

براساس آمار بنیاد شهید، زنانی که در بمباران ها، جبهه‌ها و پشت جبهه‌ها مجروح شدند، پنج هزار و سیصد و هفتاد و پنج نفرند که از این تعداد، ۳ هزار و ۷۵ نف...