آرشيو مقالات

نياز شهر به زنان براي احياي محله‌ها

فارغ از اين ذهنيت كليشه‌اي كه چه تعداد از كانديداهاي انتخابات شوراي شهر تهران را مردان تحصيلكرده با سوابق كاري مديريتي و اجرايي تشكيل داده‌اند، بي‌...

کیمیای گفتگو

انسان از پی درآویختن با اجتماع و کنش اجتماعی ،گفت و گو را چون روشی از کنشمندی برگرفت و در کوران تاریخ ، معنا و ارزش و مطلوبیت آن را تکامل بخشید....