آرشيو مقالات

توانمندسازی زنان

توانمند سازی زنان برای مشارکت دادن آنها در اقتصاد خانواده، راهکاری برای بهبود کیفیت زندگی زنان، مردان و خانواده است و برای ایجاد توسعه و پایداری در...

قاچاق انسان یک جنایت است

کسانی که در دام «برده داری نوین» اسیر می شوند، اغلب شناختی در مورد آنچه که برای آنها اتفاق خواهد افتاد؛ ندارند....

قاچاق کودکان

کودکان قاچاق در سراسر جهان هم اکنون به کمک شما احتیاج دارند، لطفا آنها را با هرآنچه که در توان دارید، دریابید. ...