آرشيو مقالات

چشم انتظار

صدیقه انجم شعاع بانویی است که جبهه و جنگ را با تمام وجود خود در مناطق جنگی احساس کرده و از خاطراتش می نویسد....

علل و اثرات فقر

باید اذعان داشت که «فقر» یک پدیده اجتماعی فوق العاده پیچیده است و کشف علل آن نیز به همان اندازه دشوار می باشد....