آرشيو مقالات

بی بی مريم بختياری

«بی بی مريم بختياری»، دختر حسينقلی خان ايلخانی، خواهر عليقلی خان سردار اسعد و همسر ضرغام ‌ا‌لسلطنه بختياری از زنان مبارز دوران مشروطه است....

گره گشای

حکایتی شیرین برگرفته از شعر پروین اعتصامی بانوی ادب پارسی...

اسیدپاشی بر روی زنان

«اسیدپاشی»، تنها یکی از اشکال خشونت علیه زنان می ­باشد؛ اما آثار این خشونت احتمالا بیش از هرگونه خشونت جسمانی دیگری بر جسم و روح زنان اثر می ­گذارد و...

ايران، برجام و ترامپ

مردم ايران سالهاست كه با تحريم ­های آمريكا آشنا می ­باشند، ليكن اين تحريم­ ها هميشه بی ­اهميت بوده ­اند....