آرشيو مقالات

نياز شهر به زنان براي احياي محله‌ها

فارغ از اين ذهنيت كليشه‌اي كه چه تعداد از كانديداهاي انتخابات شوراي شهر تهران را مردان تحصيلكرده با سوابق كاري مديريتي و اجرايي تشكيل داده‌اند، بي‌...

کیمیای گفتگو

انسان از پی درآویختن با اجتماع و کنش اجتماعی ،گفت و گو را چون روشی از کنشمندی برگرفت و در کوران تاریخ ، معنا و ارزش و مطلوبیت آن را تکامل بخشید....

زباله های کثیف

معضل زباله یا به عبارت امروزی پسماند چند دهه ای است که به عنوان پدیده نامیمون نه تنها در شهرهای ما بلکه در روستاها هم تبدیل به مشکل بزرگی شده است....