آرشيو مقالات

اشتغال یک زن

هرروز با افزایش نقش زنان درعرصه های فرهنگی، اقتصادی وسیاسی درجهان هستیم، این مسأله تا جایی است که زنان وظایف اصلی خود را فراموش کرده و بسیاری ازحقوق...

انجام معامله یا ازدواج

کودک همسری یکی از مسائل اجتماعی است که با تعداد زیادی از افراد جامعه پیوند دارد و موجب تغییر بافت اجتماعی از پایه می‌شود. ...

عارضه‌ ای به نام سرزنش قربانی

عارضه‌ سرزنش قربانی پدیده‌ای است که در آن تقصیر یک جرم (اغلب در جرایمی مانند تجاوز و آزار جنسی، خشونت خانگی، یا حتی دزدی) به قربانی نسبت داده می ‌شود...

طلاق در ایران

خبرگزاری ها از قول رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق آمار واقعه ازدواج و طلاق در سال 96 را نقل کردند و نتیجه گرفتند در کل نزدیک به یک سوم ازدواج های ...

روانشناسی شخصیت

با توجه به رشد روز افزون آسیب های اجتماعی در سطح جامعه، روانشناسی شخصیت، از جمله عوامل مهمی است که توجه هر روانکاوی را به خود جلب کرده و مورد ارزشیاب...

ایران و عراق

تحریم‌های جدیدی که بسوی ایران روانه میشود، منابع درآمد ارزی ایران که عمده‌ آن فروش نفت است را نشانه می رود ...