آرشيو مقالات

ایران و عراق

تحریم‌های جدیدی که بسوی ایران روانه میشود، منابع درآمد ارزی ایران که عمده‌ آن فروش نفت است را نشانه می رود ...

اخطار مهم در مورد اعتیاد جنسی

جای بسی تأسف است که با مراجعینی مواجه هستیم که بدلیل اختلافات زناشویی مراجعه می کنند و خیلی دردآور است که در بررسی های انجام شده به اعتیاد جنسی می رس...

ایکتیوز چیست؟

بیماری فلس ماهی یا ایکتیوزیس، به بیماری های ژنتیکی گفته می شود که باعث خشک شدن و پوسته پوسته شدن غیرعادی پوست می شود. ...