نو اصول گرایی یک حرکت جدید !

   112645

عطا اسماعیل بیگی


حسین اسماعیل بیگی، دبیر جمعیت پیشرفت و عدالت استان کرمان در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان گفت که نو اصول گرایی یک حرکت جدید است. جمعیت پیشرفت و عدالت جریان سوم اصول گرایی نیست، بلکه در کنار اصول گرایی  شاخص هایی دارد اعم از: مردم باوری  و اسلام ناب  و نوگرایی. نوگرایی یعنی جوان گرایی و شاخص اصلی جمعیت هم همین جوان گرایی است. شما انتخابات مجلس  تهران را نگاه کنید لیست اصول گرایی با محوریت آقای قالیباف ۷۰% درصد آن جوان است. حسین اسماعیل بیگی گفت که در شورای جمعیت در شهرستان کرمان جوانان خوش فکر ۱۸ یا ۱۹ساله حضور دارند و استقبال زیادی هم داشتند، باید برای انتقال تجربه مدیریتی به نسل جوان تلاش کنیم تا در سالهای آینده جوانان با غول مدیریتی در کشور روبرو نشوند. ما در کنار همه تشکل ها و احزاب اصول گرا هستیم  و با وحدت حرکت خواهیم کرد. از حضرتعالی دعوت میکنیم برای حضور در شورای راهبردی جمعیت پیشرفت و عدالت استان کرمان در کنار جوانان باشید.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان در دیدار با دبیر و جمعی از اعضای شورای مرکزی جمعیت پیشرفت و عدالت استان کرمان گفت که تأکید رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم بر حضور جوانان در عرصه های مختلف است، ایشان در این بیانیه ۶۸ بار از جوان ها  نام بردند و در کنار مسائل متعددی که بیان فرموند تأکید حضرت آقا جوانان می باشد. دکتر منظری توکلی در ادامه گفت که وقتی جوانان جنگ را مدیریت کردند به خوبی، قطعاً میتوانند امروز جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی را نیز مدیریت کنند. دیدگاه شخصی من بهره بردن از جوانان است. امروز معاونین دانشگاه کرمان از زمان شروع مسئولیت اینجانب جوان می باشند. من به عنوان یک شخص حقیقی هر کاری از دستم بر بیاید برای پیشبرد اهداف جمعیت پیشرفت و عدالت  انجام خواهم داد.


نظر شما