ارائه مشاوره رایگان روانشناسی در شرایط کرونا

   111228

حسن فصیحی-مدیر گروه روانشناسی اعطماد


به علت پاندمی کرونا و وضعیت بحرانی که در جامعه ایجاد شده است، برای جلوگیری از مراجعه حضوری مردم عزیزمان گروهی را تشکیل دادیم تا از طریق آن پاسخگوی سؤالات شما باشیم. ما از این فرصت استفاده کردیم تا اصطلاحات تخصصی روانشناسی را به صورت ساده و رایگان به شما آموزش دهیم. امیدواریم با حمایت شما گامی در جهت ارتقاء کیفیت و بهبود وضعیت روانی جامعه در شرایط بحرانی فعلی برداریم.نظر شما