زنان سرزمینم ایران

   1101092

کیومرث ترکاشوند-دبیر بازنشسته


بنـده نه قصــد، حمایت از زنان را دارم ونه تعصب خاصی در این مورد! اما اگر با اندکی تأمل در تاریخ چه در ایران وچه در اروپا می بینیم ڪه در طول تاریخ همیشه ودر همه جا زنان دوشادوش مردان چه در انجام ڪارهای سخت مانند پرستاران فداکار در جنگها و یا در کار تولید، و ...... چیزی ڪم نگذاشته اند، حتی تجربه نشان داده است در برخی، مشاغل حتی در سطوح بالای مدیریتی ڪارایی زنان بالاتر بوده است. و هـر جا زمینه برای رشد و شکوفایی زنان فراهم بوده، در بسیاری از جاها گوے سبقت را از مردان ربـوده اند. نمونه بارز آن خانم "مرکل" رئیس جمهـور آلمان را داریم ڪه طی سالهای خدمتش شاهد رشد چشمگیری در اقتصاد آلمان بودیم و در موضوع نوع دوستی وصلح نیز طی۳ سال گذشته با یک برنامه منسجم وخوب حدودیک میلیون پناهنده از ڪشورهای سوریه، عراق، ایران و افغانستان را اسکان داده و همانند یک شهروند آلمانی با آنها برخورد میشــود.

و به عنوان ختم ڪلام اگر در ڪشور ما ایران زنان پیشرفت چشمگیری در ڪارهای مدیریتی یا غیره نـداشته اند، مقصــر ما مردان و قـوانینی است که مانع حضــور زنان در عـرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، ورزشی و... بــوده است. پاینــده باشیـــد و ســرفراز.نظر شما