دلنـــوشتــہ اے بـر واقعــہ عـاشورا

   1125968

کیومرث ترکاشوند


واقعــہ عـاشـورا یڪـ  اتفـاق تـاریخی در تقــویم قمــرے نیســـت! ڪه دریڪ زمان ومڪـان خاص اتفـاق افتـاده وامام حسیــن(ع) مظــلوما نہ ڪشتـہ شـده.

عـاشـورا نمــاد آزادگے وآزاده زیستـن است. وامام حسیـن (ع) پـرچمـدار این تفڪر زیباست. ڪه هــر روز در زنـدگی ما در جـریان جریان است.

ودشت ڪربلا وجــود خــود ماست. ودر باوروپنــدارما ،حسین(ع) ویـزیدے پنهان زنده انـد .ڪه هـرروز ودر هـرجا در حـال نبـردنــد.

حال اگــر روزمان را با، دروغ، خیانت، عهـد شکنی، دزدے، هتک حرمت افـراد ودوستـان وآشنایان،حق الناس، حقی را له ڪردن و قوانین اخلاقے را زیرپانهـادن شــروع ڪردیم. حسین (ع) را سـر بـریده ایم. و اگر یک ڪار خوب و انسان دوستانه، انجا م نــدادیم. حســین (ع)را تشنــہ نگـه داشتــہ ایم....

و ای ڪاش درڪنار عـزادارے و به سـوگ نشستن براے امام حسین (ع) و یارانش و بـرطبل و سنج خالی از حقیت واقعـہ عاشورا ڪوبیـدن! با رفتار و پنـدار نیک، و عشــق ورزیـدن به همـدیگــر، و آرزوے صلح ودوستی برای جهانیان ودر یک ڪلام با التـزام به "انسـانیت" امام حسیـن ‌(ع) درونمـان را سیـــرآب ڪرده و بـه نــداے ؛ «هل من ناصرإ ینـصرني» وی  لبیک بگــوییم.

بـاآرزوے قبـولی عـزاداریها شما سـروان برای سـالاروسـرور آزادگان جهان » امام حسیـــن علیـه السـلام»


نظر شما