وسائل پیشگیری از بارداری دیگر رایگان توزیع نمی‌شود!

   1000648


حامد برکاتی مدیرکل دفتر سلامت جمعیت و خانواده وزارت بهداشت از حذف توزیع رایگان اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه‌های بهداشتی ایران برای مبارزه با کاهش جمعیت خبر داد. برکاتی گفت: «وزارت بهداشت تمامی اقدام‌های پیشگیری از بارداری که پیش از این در شبکه بهداشتی ایران بوده از جمله وازکتومی و توبکتومی را مگر در صورت خطر جانی حذف کرده و سیستم‌های تشویق به فرزند‌آوری را افزایش داده است.»

برکاتی با بیان اینکه تله جمعیتی در کمین ایران است تأکید کرد: «برای اولین بار در تاریخ نرخ رشد جمعیت ایران به زیر یک رسیده و آمار زاد ولد در سال گذشته  نسبت به سال ۹۴ بیست و پنج درصد کاهش داشته است.»


نظر شما