با تَرک نشینان بدحجاب موتورسیکلت برخورد می شود

   1000868


حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران بزرگ، از اجرای طرح برخورد با موتورسیکلت سواران متخلف در طول هفته و مخصوصاً روزهای پنجشنبه در تهران خبر داد. رحیمی ضمن تأکید بر این نکته که پلیس با «بی اخلاقی» کنار نخواهد آمد، گفت: "با بانوانی که ترک نشین موتورسیکلت بوده و شئونات اخلاقی را رعایت نکند برخورد قضائی خواهد شد".

وی ادامه داد: "با موتورسیکلت سوارانی که رفتار خارج از عرف دارند به شدت برخورد میشود و پس از توقیف وسیله نقلیه راکبان خاطی تحویل مقامات قضائی داده میشوند".نظر شما