نامه سرگشاده به سران دو قوه

   1024435

دکتر صادق زیباکلام


سعید زیباکلام نوشت: جناب آقای رئیسی و جناب آقای سردار خلبان دکتر قالیباف

سلام بر شما و بر خادمان صدیق و شفیق انقلاب

الان وقت سخنرانی و اعلام وفاداری به امام و رهبری و آرمانهای انقلاب و خون پاک شهداء نیست. اگر مردم مستضعف و محروم سراسر کشور نسبت به اینگونه اظهارات مسئولان به ملاحظاتی معلوم، ابراز انزجار نکنند دستکم در دل یا ناسزا میگویند و یا لعن و نفرین میکنند.

حضرات عالیمقام! این فریادها را با دقت گوش کنید:

"شب تا صبح كار میكنيم، بچه كوچك داريم آب نيست، بابا بچه كوچيك داريم...."

میدانم حرفهای این حقیر، نه تنها خلاف است و جرم است و جنایت قابل تعقیب، که حتی مصلحت نیست کسی به زبان آورد. و مگر نمیبینید احدی از مسئولان یک کلام از این قبیل حرفها نمیزند مبادا نظام و مصلحت نظام و آرامش نظام آزرده و آشفته شود؟

عالیحضرتان!

دیگر وقت کارهای نمایشی و خررنگکردن و علم و کوتل و دسته راهانداختن  نیست، اگر راست میگویید و قصد خدمت دارید اینک فقط باید تختگاز برای ولینعمتان مستضعف و محروم عرق بریزید و بدوید. من آنچه شرط شفقت و امر بمعروف و نهی از منکر است با شما عالیحضرتان معتمد نظام گفتم.

عالیحضرتان!

 آیا هیچ مجالی داشتهاید تا بیاندیشید که چقدر  روی این سخن با شماست؟

"افامن الذین مکروا سیئات آن یخسفالله بهمالارض او یاتیهم العذاب من حیث لایشعرون؟"(نحل: ۴۵)

"آیا پس آنانکه زشتیها و تبهکاریها را مکر و حیله میکنند ایمن شدند از اینکه حضرت حق آنها را به زمین فرو کند و یا از آنجاییکه نمیدانند عذاب بیایدشان؟"

ای دنیا! اف بر دوستی تو  و بر دوستان منافق و تبهکار و ظاهرالصلاح تو. 

۱۲ خرداد ۱۳۹۹


نظر شما