قصه ی رومینا هم تمام شد و هم شروع ...

   1131127

فرزانه هارونی


ما با تمام خوبی هایی که داریم، مثل هر جامعه ای دیگر بیماری های مزمن وعفونتهایی هم داریم که از آن هر چند وقت یکبار تب 40 درجه ای و هربار به شکلی سر باز میکند؛ یکبار دختر آبی یکبار کلیپ چندهمسری وکودک همسری و اینبار رومینا.

هیاهو میکنیم، پا در تشتِ "اعدامش کنید!" میگذاریم و کمی که تبمان فروکش کرد فراموش میشود که چقدر خانه از پای بست بیمار است (حداقل در این بُعد)

تست ساده زیر را با بلی و خیر پاسخ دهید: (پاسخ دهنده میتواند مرد یا زن باشد)

الف)  معتقدم زنان اطراف من "باید حتماً"  نظر پدر، برادر، پسر وهمسر خود را در مورد پوشش، بدن، روابط، اهداف شغلی، تحصیلی، ازدواج، طلاق وسفرو... لحاظ کنند"

ب) من از عبارات زیر در مورد دختران کوچک و زنان اطرافم استفاده میکنم:

-دیگه بازی بسه تو بزرگ شدی

-این اسباب بازی پسرونس

-با پسرها زیاد حرف نزن گناه میکنی

-تو بلد نیستی بده داداشت

-موهات بیرون باشه اون دنیا از مو اویزونت میکنن

-تنها نرو بیرون بذار بابات برسوندت

-از الان باید کار خونه یاد بگیری وگرنه شوهر گیرت نمیاد یا طلاقت میدن و سرت هوو میاد

-اگر پسر بود طوری نبود ولی با این قیافه کسی نمیگیرتش

-اگه بابا و داداشت بفهمن سرتو میبرن (عبارتی نه چندان نادر)

- از زن کمتری

-زن رو چه به این کارها

-تو مردی؟ برو روسری سر کن و آرایش کن (برای تحقیر مرد)

-زن نیست یه پا مَرده برای خودش (برای تمجید)

-حتماً راننده اش زن بوده (برای تمسخر)

- رقص و آواز زن جرم وحرامه

-این شغل مردونه اس

-دختر باید سرو سنگین، ظریف و تر و تمیز باشه

- در وجود مرد تنوع طلبی هست

-ترشیده

-نمیگی با ارایش و لباست مردی از راه به در میشه؟

-زن با مادر شدن معنا پیدا میکنه

-حتما مشکلی داره که شوهر نمیکنه

-دختر سیگاری بدتر از پسر سیگاریه

- مَرده بهرحال نمیتونه خودشو کنترل کنه زنه گولش زد

- پسر اگه دوست دختر داشته باشه حتماً نیازهایی داره ولی دختر فرق داره

-دختری که فحش میده و حرف سکسی میزنه دیگه نوبره

-اه مثل دخترا فلان کارو میکنی

-حتماً برای شوهرش کم گذاشته که رفته با کسی

-هر وقت رفتی خونه شوهرت اینکارو بکن

-خونه مجردی چیه؟باید یه جفت کفش مردونه پشت در خونه زن باشه

-حتماً کاری کردی که بهت تجاوز شد یا پیشنهاد دادند

- مردها سایز فلان دوست دارن سعی کن اون شکلی بشی

-ما پسر میخواستیم، دختر همش دردسره

-خاله زنک

-با این سن (یا بعد طلاق و بیوگی) شوهر میخواد چکار

-زنشه اختیارشو داره

-دختر باید تست بکارت بده

-مَرده، عصبیه و غرور داره زبون درازی نکن تا کتک نخوری

-اگه زنی جرم مشابهی داشت باید بیشتر مجازات و تنبیه بشه چون زنه

-چرا نداره! چون پدرت یا خدا میگه، بحث نداره!

-استادیوم بره که چی بشه؟

-پریودی مگه؟ (با تمسخر و تحقیر)

-بمون بچه هاتو جمع کن بجای اینکارا

  (هرچقدر پاسخ های مثبت بیشتری به موارد فوق داده باشید ، نمره خشونت شما بالاتر و احتمال اینکه بطور مستقیم وغیر مستقیم مسبب قتلی  از این دست بشوید بیشتر است).

سؤال: چطور میتوان با این صداها بزرگ شد  و با این عینک شکسته به دنیا و خود نگریست و سالم بود وجامعه ای سالم داشت؟

چرا که نیمی از پتانسیل جامعه در ابعاد سیاسی، هنری ورزشی و اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته می شودو هرز می رود و چگونه میتوان دوست داشت و باورداشت وقتی در دوست داشتنی بودن و باور داشتن به خودت در تردیدی؟ چه بسا  زنانی که در سنین میانسالی طلبکار همسر،فرزند و والدین ودنیا... هستند که "من اسیر شما شدم و شما مقصرید  "به همراه  دردهای جسمی و اضطراب و افسردگی.

چند توصیه:

بعنوان والد، هرگز به فرزندپسرو اطرافیان خود مجوز  تعیین تکلیف و تصیم گیری برای پوشش، روابط و رفتار در مورد دختر خود را ندهید، مرز تعیین کنید:

" اگر قرار باشد کسی در این مورد به دخترم موضوعی را گوشزد (کنترل+محبت) کند، آن فرد فقط من (پدر/مادر)هستم! البته  تا رسیدن به سن قانونی"

به دختران و خواهران خود بجای کنترل گری، امنیت بدهید:

 " رفیق! خوشحال میشم روی نظرم فکر کنی یا از یه مشاور کمک بگیریم و بعد تصمیم بگیری چون دوست ندارم بهت آسیبی برسه ولی حتی اگه بدترین بی آبرویی از نظر بقیه اتفاق بیفته بدون پشتتم و در این خونه به روت بازه و دوستت داریم"

بعنوان یک شهروند؛ مردانگی را باز تعریف کنید. چون انتظارات نقش مردانگی فقط از زنان قربانی نگرفته چرا که مردان را از کودکی مجبور به صرف انرژی زیاد جهت کنترل و اعمال خشونت کرده:

" بهت فحش ناموسی داد باید خیلی عصبانی بشی باید تنبیه بزرگی براش در نظر بگیری"

"اون پسره دوست خواهرته برای حفظ ابروت باید اون یا خواهرتو بکشی وگرنه غیرت نداری"

(رفتار غیر سرزنش امیز و پذیرا و امن را  نسبت به تمام زنان تمرین_کنیم پیش از انکه  با نگاه و کلاممان غیر مستقیم پدری را قاتل و دختری را پرپر کنیم)

 

 


نظر شما