چرا باید درخت بکاریم؟

   1100955


درخت ها از آلودگی آب خاک و هوا جلوگیری می کنند . یک درخت سالانه می تواند ۲۰ کیلوگرم کربن دی اکسید را جذب کند. درختان در صنایع چوبی و کاغذسازی کشور و رشد اقتصادی نقش بسزایی ایفا می کنند. با صادرات چوب می توان ارز آوری بسیاری برای کشور داشت. درختان با تثبیت خاک مانع از بروز سیلاب و طوفان می شوند. درختان و فضای سبز باعث زیبایی طبیعت و محل سکونت می شوند. درختان و فضای سبز در جذب گردشگر نقش بسزایی دارند. درختان دمای محیط را چندین درجه کاهش می دهند و مانع از گرمایش زمین می شوند.


نظر شما