روز جهانی لاک پشت ها

   1120688


روز ۲۳ می از سال ۲۰۰۰ تا کنون به عنوان روز جهانی لاک‌پشت‌ها در سراسر دنیا جشن گرفته می‌شود.روز جهانی لاک‌پشت در سراسر جهان به روش‌های مختلفی برگزار می‌شود. هدف اين فعاليت‌ها آموزش افراد برای آشنایی با لاک‌پشت‌ها و نجات لاک‌پشت‌های گرفته يا زخمی‌شده در بزرگراه‌ها و انجام فعاليت‌های تحقيقاتی بيشتر در زمينه‌ی لاک‌پشت‌ها است.حدود ۲۵۰ گونه مختلف از لاک‌پشت‌ها و سنگ‌پشت‌ها در سراسر دنيا وجود دارند. آن‌ها در زيستگاه‌های مختلف، از اقيانوس گرفته تا صحراها، زندگی می‌كنند. اما در مكان‌هایی با آب و هوای سرد قادر به زندگی نيستند.


نظر شما