۸۰ درصد زنان خود زشت پندارند

   1126055


هادی معتمدی، متخصص حوزه روانپزشکی (اعصاب و روان) : در بین دختران و زنان دانشجو حدود ۸۰ درصد آنها چهره خود را مناسب نمیدانند که بین افراد افسرده، ناامید و بیکار بیشتر مشاهده میشود.بیکاری و شیوع بدشکلی بدن در جامعه نشان دهنده وجود مشکلات متعدد است. بر اساس  بررسیها اغلب افراد متقاضی عملهای زیبایی از خانوادههایی در دهکهای پایین جامعه هستند. اغلب دختران در این خانوادهها با فروختن طلا و فرش خانوادهها را مجبور به پرداخت هزینههای عمل میکنند، به امید اینکه با تغییر چهره بتوانند زندگی بهتری داشته باشند. معتمدی با بیان اینکه مشکل اصلی جامعه بیکاری است، تأکید کرد: "بسیاری از متقاضیان عملهای زیبایی از شغل مناسب اجتماعی برخوردار نیستند اغلب وقتشان را با تمرکز روی چهره خود میگذرانند."

وی با بیان اینکه ۸۰ درصد زنان تحصیل کرده جامعه بیکار هستند، از وضعیت اشتغال مناسب برخوردار نیستند، شرایط ازدواج نداشته و با مشکلات متعدد مواجه هستند، گفت: "در این شرایط جوان امروز در بن بست مانده و از تجربیات خود برای تغییر شرایط موجود استفاده میکند."


نظر شما