وضعیت لایحه حمایت از محیط‌بانان و جنگل‌بانان

   1109655


    لایحه حمایت از محیطبانان و جنگلبانان پس از رفع ایرادات شورای نگهبان مجدداً در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس در جلسه علنی سه شنبه ۹۸/۲/۲۳ ایرادات شورای نگهبان در لایحه حمایت قضایی و بیمهای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را رفع و تصویب کردند. بر این اساس ماده یک اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره دو تغییر کرد و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق گردید:

ماده یک-  "مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگلبانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگانهای حفاظت در دستگاههای اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب میشوند، صرفاً در خصوص  بندهای ۱، ۲و ۳ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ حق بکارگیری سلاح در انجام وظایف و مأموریتهای سازمانی خود را دارند. مأموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیتهای کیفری و مدنی ناشی از بکارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوقالذکر میباشد. دستگاههای اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال مأموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت مشمول قانون مذکور است.

تبصره یک: به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون بکارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند بکارگیری سلاح غیرکشنده امکان دستگیری و متوقف کردن مرتکبان وجود نداشته باشد.

تبصره دو: دادسراها و دادگاهها مکلفند پروندههای موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند. همچنین، تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف شد که در آن آمده بود سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف است هزینه های درمانی نیروهای مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور همکاری می کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن ها را جبران کنند.


نظر شما