اولين فيلم آموزشی تای چی چوان تحت نظارت استاد شكوفه ديوانی مادر تای چی چوان كشور

   1101046

فاطمه مهسا کارآموزیان


اولين فيلم آموزشي تاي چي چوان تحت نظارت استاد شكوفه ديواني مادر تاي چي چوان كشور، در سال ١٣٨٤ از شبكه جام جم ١ ، ٢ و ٣ پخش شد. استاد ديواني در رشته ووشو به عنوان اولين بانو و مدرس در تلويزيون ايران حضور داشتند و توانستند تاي چي چوان را به صورت گسترده به عموم معرفي نمايند. در اين كليپ هشت قطعه زربفت بسيار ظريف و دقيق به بينندگان آموزش داده شد، اما با وجود بانوان زبده در تاي چي چوان، داوران و مربيان و قهرمانان و همچنين خانم نازلي ژيانفر به عنوان اولين اعزامي در مسابقات ماكائو در سال ٣٨٣ ، خانم ساينا معلم پور اعزامي و مدال آور در مسابقات قهرماني آسيايي جوانان و نوجوانان سنگاپور ، تحت تعليم استاد ديواني، به دليل محدوديت حضور بانوان، به اجبار از آقايان دعوت بعمل آمد.

در اين ميان قبل از ضبط برنامه براي هماهنگي و يكنواختي حركات، زمان  زيادي صرف تمرين ميشد و استاد ديواني با تلاش هاي ارزشمند خود به ويژه براي هنرجويان مشتاق و مبتدي كه به توصيه مرحوم زنده ياد استاد داداشي و موافقت استاد ديواني حضور داشتند با عشق و علاقه وقت گذاشتند. تمرينات قبل از ضبط برنامه در باشگاه انقلاب صورت ميگرفت و تاي چي كاران از لحاظ تكنيكي هماهنگ ميشدند. هنرجويان مبتدي هم در روز ضبط برنامه يك ساعت قبل براي آمادگي حركات و همانگ كردن لباس در استوديو تلويزيون خيابان الوند حضور بهم ميرساندند.

اين فيلم اموزشي در شبكه جام جم ١،٢،٣ و در ١٥ برنامه ، در اكثر كشورها همزمان پخش ميشد و بسيار با استقبال مواجه شد. علاقه منداني كه اين برنامه رو در خارج و داخل كشور دنبال ميكردند تشكر و قدرداني خود از برنامه و از استاد ديواني را با ايميل به شبكه اعلام ميكردند. سال نو بهانه اي بود كه بدين وسيله مراتب تشكر و قدرداني خودمان را از استاد شكوفه ديواني مادر تاي چي ايران و اولين بانوي ووشو كه در رسانه حضور يافتند، ابراز و تلاشهاي عاشقانه، بي وقفه و شبانه روزي شان را محترم و ارزشمند بدانيم. ايشان علاوه بر آموزش ووشو و تاي چي چوان در وهله نخست محبت، انسانيت و احترام به پيشكسوت را به هنرجويان خود تعليم دادند و اين سه اصل را سرلوحه زندگي ورزشي خود قرار دادند.

تشكر ويژه مينماييم از جناب استاد بي آزار و استاد سعيدمنش و قهرمان قهرمانان ما جناب استاد رازاني كه در آن زمان داراي ٥ مدال قهرماني بودند ، که در ساخت اين فيلم آموزشي ارزشمند همراهي نمودند.


نظر شما 

نامنظرات ارسال شده
فرشته صادقيسپاس و درود فراوان بر استاد شكوفه ديواني مادر تاي چي ايران. اسطوره و افتخار بانوان سرزمينم ، بانوي قدرتمند و در عين حال سرشار از عشق و متانت ، به مانند كوه استوار. پايدار باشيد استاد بزرگ