جمعیت طلوع بی نشان های کریمان

   1317917

فائقه مظفری زاده - مدیر عامل جمعیت طلوع بی نشانهای کریمان


جمعیت طلوع بی نشانهای کریمان در سال ۱۳۹۳ به صورت خود جوش فعالیت خود را در زمینه ترک و بهبودی معتادان  مهجور و کارتن خواب در سطح شهر و حاشیه شهرکرمان با توزیع غذای گرم و لباس پتو شروع نمود و در سال ۱۳۹۵ مجوز فعالیت از استانداری دریافت کرد.

ورود به حاشیه شهر و محل اسکان کارتن خوابها علاوه بر اعتیاد مشکلات دیگر را هم بر ملا نمود؛کودکان معتاد بی هویت، اعتیاد پدر و مادر و فرزندان زنان تن فروش معتاد طرد شده، کودک مادرها، کودکان بازمانده از تحصیل  و بیماران جسمی که نیاز  به درمان داشتتند از جمله ایدز...

پس جمعیت طلوع بی نشانهای کریمان بایستی در راستای مرتفع نمودن این مشکلات هم اقدام نماید و تلاش کرد و میکند تا آنجا که در توانش باشد دردی از دردمندی را بهبود دهد.

گوشه ای از نتیجه این فعالیتها، معرفی و فرستادن کودکان به اورژانس اجتماعی که آسیب کمتری ببینند. ترک کودکان معتاد و فراهم آوردن زمینه اقامت در خوابگاه. اقدام در جهت ترک زنان و مردان معتاد در کمپهای خصوصی و بعد از بهبودی فراهم آوردن شرایط آموزش و پیداکردن شغل برای این افراد که بایستی هر هفته در دفتر طلوع حضور یابند. فراهم آوردن زمینه تحصیل کودکان بازمانده ازتحصیل با اهداء وسایل مدرسه و ثبت نامشان در مدارس و برگزاری جشن مهر برای شروع سال تحصیلی شان. شناسایی زنان باردار در جهت کارهای درمانی جهت سلامت ایشان و فرزنداش از جمله فراهم کردن شیر خشک و دیگر وسایل کودک. توزیع بسته های مواد  غذایی اهدایی خیرین در بین جامعه هدف. سه شنبه پایانی آخر هر سال پخت و توزیع سبزی پلو با ماهی همراه با بسته های شیرینی در بین جامعه هدف. شناسایی خانواده هایی که کودکان در معرض آسیب دارند بالاخص در معرض فروش کودک هستند و انتقال این کودکان از طریق اورژانس اجتماعی به خوابگاه. بیان  و پیگیری مشکلات زیستی اجتماعی  جامعه هدف به مسیولین زیربط. حضور پزشک و ویزیت بیماران جامعه هدف در محل اسکان این عزیزان و اقدام در جهت درمان تکمیلی از جمله عمل جراحی و حضور مستمر و مداوم یاوران جمعیت طلوع بی نشانهای کریمان در جامعه هدف و آشنا ساختن این قشر با بیماری کرونا. توزیع مواد شوینده بهداشتی و آموزش جامعه هدف وحاشیه نشینان و کارتن خوابها در جهت پیشگیری از بیماری کرونا. پیگیری مشکل کم آبی مناطق حاشیه به مسئولین  و دیگر فعالیتها که با توجه به شرایط و نیاز انجام میگیرد.

آنچه جمعیت طلوع بی نشانها وظیفه خود میداند احترام به شأن و تقدس وجود انسانهاست در هر لباس و جایگاهی که باشند. اگرچه اهریمن اعتیاد هم نوع ما را به اسارت گرفته، اما بها دادن به وجودش و احترام به شأن و مقامش به عنوان خلیفه خداوند میتواندکمک کند تا  از بند اسارت رها شود و دستش در دست یاوران طلوع در زنجیره مهرورزی سه شنبه های عاشقی طلوع باشد.


نظر شما