سردار دلیر ایران زمین

   1791086

فاطمه مهسا کارآموزیان


خبر دردناک شهادت سردار دلیر ایران زمین حاج قاسم سلیمانی، ایران را در غم و اندوه فرو برد. سردار دلاوری که بیش از چهل سال صادقانه از خاک پاک ایران صادقانه دفاع کرد و اجازه نداد که فلسطین یا سوریه ای دیگر در قلب ایران بوجود آید. تروریسم همیشه محکوم است و فرزندان ایران شهادت سردارشان را بی پاسخ نخواهند گذاشت، چراکه در این خاک سردارها حضور دارند و با تمام توان از تمامیت ارضی کشورشان دفاع خواهند کرد. امیدوارم روزی شاهد نابودی تروریسم نه تنها در منطقه خاورمیانه بلکه در سرتاسر دنیا باشیم. روزی که نه از جنگ خبری باشد و نه از گریه دلتنگی کودکی در فراغ پدرش. روزی که لبخند به جای اشک بر روی چهره مردمان نقش ببندد. روزی که صلح و آرامش دنیا را فرا بگیرد و قطعاً هدف مردان و زنان دلیر ایران همین بوده و هست. سردار هرچند دیگر نگاه پر جذبه و نافذت لرزه بر اندام تروریست ها نخواهد انداخت، اما همچنان شنیدن نامت از دهان رهروان راهت لرزه بر پیکرهایشان خواهد انداخت.نظر شما