طرح کودک‌ همسری دوباره به صحن می‌آید

   145498


طیبه سیاوشی شاه‌عنایتی، می‌گوید تا هنگامی که ماده‌ی 1041 قانون مدنی اصلاح نشود؛ شاهد ازدواج‌های زودهنگام در کشور خواهیم بود. طرح «کودک همسری» در حقیقت تلاش می‌کند به ‌نوعی سن کودکی را افزایش دهد و مانع بروز آسیب‌های ناشی از ازدواج کودکان در جامعه شود. رئیس مجلس تشخیص داد که این طرح برای بررسی بیشتر مجدداً به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردد و نمایندگان به اتفاق آراء به پیشنهاد رئیس مجلس مبنی بر بازگشت مجدد طرح به کمیسیون حقوقی و قضایی رأی دادند. تلاش کرده‌ایم در این طرح، بندی را که اجازه می‌دهد دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ازدواج کنند، یعنی بند «به اذن ولی و به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح» برای پیشگیری از اجبار والدین به ازدواج فرزندانشان در زیر سن قانونی از ماده‌ی قانونی حذف شود.  امیدوارم بررسی‌های کارشناسی کمیسیون حقوقی و قضایی به سرعت انجام شود و نتیجه‌ی آن تا نیمه‌ی آبان‌ماه سال‌جاری به صحن مجلس ارائه شود.


نظر شما