کودک همسری

   1129838


سازمان بهداشت جهانی: «دلیل اصلی مرگ و میر دختران ۱۵ تا ۱۹ ساله در جهان، زایمان و پیچیدگی‌های بارداری است.»

هم اکنون کاری کنیم!

·        توقف کودک همسری، ازدواج زودهنگام و اجباری

·        ارائه آموزش جنسیت فراگیر

·        اطلاعات، مشاوره و خدمات برای انواع متفاوت روش های جلوگیری از بارداری ایمن، مؤثر، قابل دسترس و قابل خرید

·        مراقبت پیش از بارداری، حین بارداری، موقع زایمان، بعد از زایمان، موقع سقط جنین (جاییکه قانونیست) و بعد از سقط جنین


نظر شما