سخن سردبیر

   1300304

فاطمه مهسا کارآموزیان


یکی از موضوعاتی که جوامع را به شدت درگیر می کند، موضوع فقر است. فقر به معنای نداشتن پول کافی برای تأمین نیازهای اساسی مانند غذا، لباس و مسکن است. سازمان بانک جهانی فقر را چنین تعریف می کند: " فقر، گرسنگی است. فقر، فقدان پناهگاه است. فقر، بیماری است که نمی تواند به پزشک مراجعه کند. فقر، کودکی است که نمی تواند به مدرسه برود. فقر، فردی است که خواندن و نوشتن بلد نیست. فقر، بیکاری است. فقر، ترس از آینده است. فقر، زندگی در یک روز و در یک زمان است."

فقر، چهره های بسیاری دارد که از یک مکان به مکان دیگر و در طول زمان قابل تغییر است. اکثر مردم می خواهند از فقر فرار کنند. آنها دوست دارند به اندازه کافی بخورند، جای مناسب برای خوابیدن داشته باشند، دسترسی به آموزش و بهداشت داشته باشند، و از خشونت به دور باشند. می توان گفت که همه خواستار تغییر وضعیت جهان هستند. فقر همیشه فقدان پول نیست. گاهی فقر در عدم توانایی شرکت در فعالیت های تفریحی، یا عدم توانایی بردن فرزندان به سفر، حتی در گرفتن یک جشن تولد ساده برای کودک و یا ناتوانی در پرداخت هزینه های دارو برای بیمار در خانواده هم تعریف می شود. توجه داشته باشید که وقتی شرایط زندگی برای قشری از افراد جامعه سخت می شود، عواقب منفی آن متوجه همه اقشار جامعه خواهد شد. بدانیم که هزینه های فقر برای جامعه سنگین است. لازم است که ابعاد فقر در جامعه به درستی سنجیده شود و بدون پنهان کاری و فارغ از هرگونه شعارهای زیبا و پوچ به دور از سوء استفاده افراد فرصت طلب و سیاسی کار با تمام توان برای رفع آن تلاش شود تا دیگر احساس میان فقیر و غنی در جامعه وجود نداشته باشد و این مرز ناخوشایند برداشته شود و همگی از حداقل رفاه برخوردار باشند. درست است که موضوع فقر یک مسئله اجتماعی بسیار پیچیده ای است، اما باید گفت وقتی که همه افراد جامعه با هم کار کنند تا فرصت های خود را برای سایرین هم فراهم کنند، فقر از جامعه برچیده می شود. بیایید دست در دست هم برای کمک به یکدیگر گام برداریم تا ایرانی عاری از فقر بسازیم.   


نظر شما 

نامنظرات ارسال شده
رضا علاييدقيقاً ، همانطور كه بزرگان ما نيز گفته اند از يك در فقر به خانه بيايد از در ديگر ايمان از آن خانه خارج ميشود
رضا علاييدقيقاً ، همانطور كه بزرگان ما نيز گفته اند از يك در فقر به خانه بيايد از در ديگر ايمان از آن خانه خارج ميشود