دستِ‌کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار

   110292


در سوئد انجمنی هست به نام «دستِ‌کم روزی یک آشغال از روی زمین بردار». دبیر افتخاری انجمن، پادشاه سوئد است. روزی در تلویزیون با یکی از مسئولان انجمن گفت‌وگویی انجام شد. خبرنگار پرسید: شما فکر می‌ کنید اگر روزی یک آشغال از روی زمین بردارید، سوئد تبدیل به بهشت می ‌شود؟

پادشاه گفت: نه. ما، اعضای انجمن، انسانهای متوهمی نیستیم، اما به این اعتقاد راسخ داریم که اگر کسی روزی یک آشغال از روی زمین بردارد؛ خودش هرگز آشغال روی زمین نمی ‌‌اندازد. ما آموزش می ‌دهیم آن‌ هم نه در تئوری که با عمل...


نظر شما