روز جهانی منع ختنه زنان یا عدم مدارا با ناقص سازی جنسی زنان

   114679

کامیل احمدی، مردم‌ شناس و پژوهشگر


امروز روز جهانی منع ختنه دختران است، سنتى كه همچنان پا برجاست. ختنه کردن دختران در ایران پدیده‌  جدیدی نیست، ولی عدم دسترسی به اطلاعات در این خصوص عملاً آن را نامرئی می‌ کرد و به محققان مجال نمی ‌داد در مورد وقوع این عمل در ایران حقایق زيادى را کشف کنند. متأسفانه، ایران همواره از اذعان به وجود این عمل اکراه داشته و مردم عادی نیز در این باره سکوت اختیار کرده بودند، چرا که این مسئله در زمره محرمات یا امور به اصطلاح تابو قرار داشت. ختنه كردن دختران تأثير به سزايى در كاهش ميل جنسى زنان دارد. با وجود كاهش چشمگير درصد ختنه دختران در ايران طى سال‌هاى گذشته  اين سنت بصورت پراكنده در برخى از مناطق روستايى على‌الخصوص نواحى جنوبى هرمزگان، جزيره قشم و برخى از روستاها در مناطق كردنيشن همچنان ادامه دارد. سال‌ها تلاش آشكار و پنهان بنده و تعدادى محدود از فعالان در روشنگرى و جلب توجه مسئولان نتيجه ملموسى را تا به كنون به بار نياورده، جز "قول" گنجاندن چند خط در پذيرش موجوديت ختنه زنان در لايحه تأمين امنيت زنان كه هنوز منتظر تصويب مى باشد که اقدامى اميدوار كننده است.


نظر شما