سخن سردبیر

   93166

فاطمه مهسا کارآموزیان


جنگ ویرانگر است. آسیب های ناشی از جنگ را می توان در ابعاد مختلف بررسی کرد، اما در این میان مشکلاتی که جنگ برای کودکان ایجاد می کند؛ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. کودکان نیاز به حمایت های جدی حین جنگ و بعد از آن دارند. باید امنیت جسمی، روانی و غذایی آنان تأمین شود و مهارت های لازم برای آینده به آنان آموزش داده شود. در این شرایط، بایستی نیازهای کودکان درک شود و به حقوق آنان احترام گذاشته شود. با این حال شاهد بی عدالتی های اسفناکی در این زمینه در سرتاسر دنیا هستیم. به عنوان مثال، زمانی که حداقل نیاز کودکان جنگ، تأمین امنیت غذایی آنهاست، در یمن شاهد فجایعی انسانی هستیم. دردناک است که بگوییم کودکان یمن از بی غذایی می میرند. تخمین آمار کودکانی که در سراسر جهان درگیر جنگ و خشونت هستند و گاه از آنها به عنوان نیروی مسلح و یا به اصطلاح "سربازان کودک" استفاده می شود، دشوار است. این کودکان اعم از دختر و پسر به عنوان جنگجو، آشپز، غواص، جاسوس و یا برای اهداف جنسی مورد سوء استفاده قرار می گیرند. برخی از کودکان هم توسط گروه های مسلح ربوده شده و تحت آموزش نظامی قرار می گیرند. گاه این گروهها با تطمیع مالی خانواده ها کودکان را برای اهداف منفعت طلبانه خود به نوعی خریداری کرده و مورد سوء استفاده قرار می دهند. اغلب مردم فکر می کنند که کودکان تنها توسط شبه نظامیان شورشی ربوده و مورد سوء استفاده قرار می گیرند، این در حالی است که در برخی از کشورها کودکان توسط نیروهای مسلح دولتی هم به کار گرفته می شوند. در واقع، خطری که کودکان جنگ را هدید می کند، اگر منجر به کشته شدن آنها نشود، آثار سوء اش تا پایان عمر باقی می ماند. با توجه به افزایش جرائم نسبت به کودکان جنگ لازم است تا این موضوع به طور ریشه ای بررسی شده و برای جلوگیری از آسیب کودکان برنامه ریزی دقیقی صورت گیرد که قطعاً کمک همه جوامع را می طلبد. اولین گام باید بازگرداندن این کودکان به خانواده باشد و یا در صورتیکه خانواده خود را در جنگ از دست داده اند، تحت حمایت مراکز باصلاحیت قرار گیرند. آنها باید در کوتاه ترین زمان ممکن به مدرسه بازگردانده شوند و شروع به تحصیل علم کنند تا در آینده از شانس بهتری برای ادامه زندگی برخوردار باشند و از جامعه طرد نشوند. این کودکان نیاز به مراقبت های ویژه از لحاظ امنیتی و اجتماعی دارند و نیاز است تا در فعالیت های سالم اجتماعی با همسالان خود شرکت داده شوند. کودکانی که نیاز به حمایت های روان درمانی عمیق تری دارند، برای گرفتن خدمات تخصصی به مراکز ذیصلاح ارجاع داده شوند. در مجموع، بازگرداندن کودکان به جامعه بسیار مهم است. به امید روزی که هیچ جنگی بر روی زمین اتفاق نیفتد و هیچ جنایت جنگی علیه کودکان انجام نگیرد و زمین بستری از صلح و آرامش برای هر انسانی باشد.   

 


نظر شما