وجود سرب در محصولات آرایشی بهداشتی

   73345

دكتر عایشه قلی زاده هشجین، دستیار PhD کنترل دارو- دانشکده ی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز


در حال حاضر روشی که بتوان در لحظه فلزات سنگینی از قبیل سرب را در محصولی شناسایی کرد وجود ندارد. مقدار این فلزات سنگین در فرآورده های آرایشی بهداشتی بسیار ناچیز است. تنها در دو صورت می توانیم راجع به حضور فلزات سنگین در محصول نظر قطعی بدهیم: ادعای برچسب، یعنی بر روی برچسب دارو قید شده باشد که این فرآورده فاقد سرب است یا اینکه سرب این فرآورده در محدوده ی مجاز قرار دارد. تاکنون در ایران با محصولی با چنین ادعای برچسبی مواجه نشده ایم.

تست های آزمایشگاهی که برای ارزیابی فلزات سنگین صورت می گیرند، از قبیل جذب اتمی. طبق ارزیابی های صورت گرفته توسط سازمان غذا و داروی آمریکا، میزان ۷ فلز سنگین (سرب، آرسنیک، کادمیم، کبالت، نیکل، جیوه و کرومیوم) در ۱۵۰ محصول آرایشی از ۱۲ برند مختلف که در آمریکا به فروش می رسد، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مقدار این فلزات سنگین پایینتر از حد مجاز و کاملا استاندارد است. همچنین، با توجه به میزان و چگونگی استعمال رژلب ها، در حال حاضر خطری که به دلیل وجود سرب سلامتی انسان را تهدید کند وجود ندارد. مطالعه ای که در سال ۹۳ در ایران صورت گرفت، میزان کادمیوم و سرب را در ۲ محصول آرایشی رژ لب و رنگ مو اندازه گیری نمود. این محصولات از ۶ مارک مختلف رژ لب و ۴ مارک مختلف رنگ مو تشکیل می شدند. نتایج این مطالعه نشان داد میزان کادمیوم در این فرآورده ها بیش از حد مجاز می باشد. مطالعه ای دیگر که در سال ۹۶ صورت گرفته است، میزان سرب و کادمیوم را در ضدآفتاب و کرم پودرها اندازه گیری نمود. نتایج نشان داد میزان سرب پایین تر از حد مجاز توصیه شده می باشد و میزان کادمیوم بیشتر از استانداردهای اروپا می باشد.

در حال حاضر مطالعات بیشتری نیاز است تا از سلامت فرآورده های آرایشی بهداشتی مصرفی در ایران اطمینان حاصل کرد. در ایران سازمان غذا و دارو وظیفه ی آنالیز این موارد را تحت عنوان PMS* بر عهده دارد و اگر مقدار فلز سنگینی در یک فرآورده ی آرایشی بیشتر از حد مجاز تعیین مقدار شود، بچ مورد نظر ریکال می شود. توصیه مهم خرید این محصولات از مراکز معتبر و تحت نظارت سازمان غذا و دارو است.

 


نظر شما