تزریق واکسن کنژوگه مننژیت

   73595

دكتر آيدا سفيداني فروغ، دانشجو ی PhD کلینیکال داروسازی و عضو هیئت آکادمیک دانشكده هلث دانشگاه تكنولوژي كوئينزلند، استراليا


این واکسن برای گروه های زیر الزامی می باشد:

·        تمامی افراد در رده سنی بین ۱۱ تا ۱۸ سال که در این گروه ترجیحا دوز اولیه واکسن بایستی در سن ۱۱-۱۲ سالگی دریافت شود.

·        در صورت دریافت دوز اولیه در سن کمتر از ۱۲ سال، یک دوز یادآور در ۱۶ سالگی نیاز است.

·        در صورتی که ‌دوز اولیه در ۱۳ الی ۱۵ سالگی دریافت شود، دوز یادآور بایستی در سن ۱۶ الی ۱۸ سالگی دریافت شود. علت توصیه به دوز یادآور این است که کسانی که‌ دوز اول واکسن را در ۱۲-۱۱ سالگی گرفته اند احتمال کاهش ایمنی در سن ۲۱-۱۶ سالگی وجود دارد و این فاصله زمانیست که نوجوانان بالاترین ریسک بیماری را دارند.

·        افراد زیر ۱۰ یا بالای ۱۹ سالی که در معرض ریسک بالای مننژیت تهاجمی قرار دارند بایستی واکسن را دریافت کنند.

 

افراد با ریسک بالا:

·        کسانی که به مناطق با اپیدمی مننژیت سفر می کنند.

·        افراد با مسئولیت های نظامی

·        میکروبیولوژیست هایی که با نمونه های نایسریا مننژیتیدیس کار می کنند.

·        دانشجویانی که در خوابگاه زندگی می کنند.

برای افراد با ریسک بالا، در صورتی که واکسن مننژیت قبلا دریافت نشده است، یک دوز از واکسن بایستی دریافت شود و چنانچه یک‌ دوز قبل از ۱۶ سالگی گرفته اند، بایستی یک دوز یادآور دریافت شود.

 

 

 


نظر شما