راهکار مقابله با بوی بد دهان

   71686

دکتر فانک فهیمی، استاد گروه فارماکوتراپی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


در موارد با علل قابل شناسایی مانند ژنژیویت (التهاب لثه) و پریودنتیت، خشکی دهان، آبسه اطراف لوزه، التهاب مزمن لوزه، سنگ لوزه، سینوزیت و ترشح پشت حلق، درمان برحسب علت زمینه ای تعیین می گردد. چنانچه علت مشخصی شناخته نشد، راهکارهای عمومی زیر توصیه می شوند:

آدامس های بدون شکر، هیدراسیون کافی (مصرف مایعات به اندازه کافی)، کاهش مصرف الکل و فرآورده های کافئینه، رعایت بهداشت دهان و دندان و استفاده از نخ دندان، دهانشویه (ترجیحاً زمان خواب چون بزاق ناچیز و فعالیت میکروبی زیاد است). اغلب دهانشویه ها حاوی ترکیبات کواترنر است مانند ستیل پیریدینیوم کلراید، کلرهگزیدین، که با خمیردندان غیرفعال می شود و لذا بهتر است یک ساعت بعد از مسواک زدن استفاده شود تا بهترین تأثیر را داشته باشد. غرغره دهانشویه اهمیت دارد، چون بوی بد دهان اغلب با خلف زبان مرتبط است. مؤثرترین دهانشویه ها در مصرف کوتاه مدت، حاوی 2/0 درصدکلرهگزیدین می باشند اما ممکن است اختلال مزه و تغییر رنگ دندان ایجاد کنند. در مواردی بیمار خودش بیان می کند که بوی بد دهان دارد و ممکن است علل سایکولوژیک یا نورولوژیک داشته باشد.

 


نظر شما